ผู้เขียน หัวข้อ: บอกข่าวเล่าบุญ...โครงการต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ปีที่ 4  (อ่าน 3474 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
โครงการต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ปีที่ ๔
“ในโครงการลำโดมสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ ”หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาพพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ในภาคอีสานประสบปัญหาเรื่องภัยหนาวเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาน้อยใหญ่มากมาย การตั้งถิ่นฐานบางแห่งอยู่บนที่สูงทำให้อากาศเย็นและหนาวในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปีที่บางหมู่บ้านในแถบเทือกเขาไม่ได้รับการบริการที่สะดวกสบายการเดินทางเข้ามาในตัวอำเภอหรือตัวเมืองจังหวัดยากลำบาก เครือข่ายรักษ์ลำโดมอำเภอเดชอุดม ร่วมกับ กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สถานีวิทยุลำโดมสัมพันธ์ เอ็ฟเอ็ม ๙๔.๐๐ เมกกะเฮิร์ต อ.เดชอุดม เห็นความสำคัญในการให้การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ประสบปัญหา จึงได้จัดทำโครงการ ต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ในพื้นที่เป้าหมายอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ที่สูงหน้าหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นและในถิ่นชุมชนที่ห่างไกลความเจริญการสัญจรไปมายากลำบากซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเป็นการให้ความอบอุ่นแก่เพื่อนพี่น้องและน้องนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
๒. เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องพ้องเพื่อนและน้องนักเรียนในพื้นที่ที่ทำกิจกรรม
๓. เพื่อให้น้องๆในชุมชนได้รับโอกาสที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่
๔. เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ ที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

เป้าหมายในการดำเนินการ
โรงเรียน นักเรียน และประชาชนในหมู่บ้าน

หน่วยงานดำเนินงาน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สถานีวิทยุลำโดมสัมพันธ์ FM ๙๔.๐๐ MHz. เครือข่ายรักษ์ลำโดมอำเภอเดชอุดม

แผนการดำเนินงาน
- ประสานงานเป้าหมายเพื่อแจ้งโครงการให้ทราบและประชาสัมพันธ์
- ประสานงานหน่วยงานราชการ และกลุ่มบริษัท/ห้างร้าน/ประชาชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
- ประสานโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อรับทราบโครงการ

กิจกรรม
- มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียนแบบเรียน วัสดุต่างๆ
- บริจาคเสื้อผ้ากันหนาวและเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของต่างๆที่ได้จากการบริจาค
- กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลและของขวัญ
- มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท

ผลคาดว่าที่จะได้รับ
๑. พี่น้องที่อยู่ในชุมชนรวมทั้งน้องๆเรียนได้รับสิ่งสนับสนุนที่ทางคณะดำเนินการ
๒. เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องพ้องเพื่อนและน้องนักเรียนในพื้นที่ที่ทำ กิจกรรม
๓. น้องๆในชุมชนได้รับโอกาสที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม


ตารางกิจกรรม
โครงการต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ปีที่ ๔
“ในโครงการลำโดมสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ ”

วันเสาร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
๐๗.๓๐ น. รวมตัวกันที่ร้านสเต็กเฮ้าส์ อ.เดชอุดม ออกเดินทางไปพื้นที่เป้าหมาย
๐๙.๓๐ น. เดินถึงทางไปพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร
๑๐.๐๐ น. พิธีมอบเครื่องกันหนาว เสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ
เล่นเกมส์ชิงรางวัลและของขวัญ
มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท
๑๑.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๒.๓๐ น. รวมตัวกันเดินทางไป อ.ศรีเมืองใหม่
๑๔.๐๐ น. เดินถึงทางไปพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่
๑๕.๐๐ น. พิธีมอบเครื่องกันหนาว เสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ
เล่นเกมส์ชิงรางวัลและของขวัญ
มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท
๑๖.๐๐ น. เดินทางขึ้นที่พักแรม “ภูหลังสอง”


ติดต่อบริจาคได้ที่
: ร้านเสต็กเฮ้าส์ อ.เดชอุดม คุณวราภรณ์ จันทร์พราว ๐๘๓-๗๓๗๐๒๗๑
: สนามบัณฑิตาไดร์พวิ่งคลัฟ อ.เดชอุดม จ่าเอกสมเกียรติ จันทร์พราว ๐๘๒-๓๗๘๔๖๗๗
: ตรอ.ราเชนทร์ตรวจสภาพ สาขาเขมราฐ สาขาเดชอุดม ว่าที่ ร.อ.ธีรัตม์ คุ้มแถว ผจก.สาขา ๐๘๖-๔๖๐๓๘๑๔
: งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพร.เดชอุดม คุณอดิศักดิ์ บัวศรียอด นักวิชาการสาธารณสุข ๐๘๙-๘๔๔๔๒๗๐
: งานยุทธศาสตร์และหลักประกันสุขภาพ รพร.เดชอุดม คุณชัยพิพัฒน์ ซ้ายสุพรรณ ๐๘๓-๗๔๒๑๒๑๙
: งานยุทธศาสตร์และหลักประกันสุขภาพ รพร.เดชอุดม คุณยุทธนา โคตะระ นักวิชาการสาธารณสุข ๐๔๕-๓๖๑๑๓๓ต่อ ๒๒๕
: สถานีวิทยุลำโดมสัมพันธ์ FM 94.00 MHz. ต.บัวงาม อ.เดชอุดม คุณนิคม บัวดก หน.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนง.เทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม ๐๘๕-๔๑๔๑๓๑๖
: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม คุณหลิน และต้าร์ ๐๘๘-๕๗๒๖๒๘๗
: ร้านเหมียว เหมียว กับน้องเหมียว รพ.สต.บ้านม่วง อ.เดชอุดม ๐๘๙-๔๒๒๓๘๕๓


ผู้ประสานงาน นายอาทิตย์ ปรองดอง ๐๘๕-๐๑๖๒๐๐๑ และ ผมเอง  นายอดิศักดิ์  บัวศรียอด  (เอี่ยว) 0898444270


ขอเรียนเชิญพี่ ๆ เพื่อน ๆ สมาชิกร่วมทำบุญกันครับ  สามารถร่วมสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน  หรือเครื่องนุ่งห่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้น่ะครับ  ;)

ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ สมาชิก และ หนังกะติ๊กคลับ เป็นอย่างสูงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2012, 21:53:12 21:53 โดย แม็กซ์ ลูกขุนสรรค์ »
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ UDA.

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 2,886
 • เพศ: ชาย
"บอกไปตามอารมณ์ผมขี้เมื่อย....สมองเอื่อยเฉื่อยช้ามาแต่ต้น
ความจำเสื่อมเอื้อมครองสมองตน...ใยอย่าสนคนชอบเฉื่อยเมื่อยอารมณ์"

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 5,249
 • เพศ: ชาย
  • http://www.facebook.com/PanuMax
กระจายข่าวบอกบุญไปทั่วเฟซบุ๊คแล้วครับ
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 5,249
 • เพศ: ชาย
  • http://www.facebook.com/PanuMax
ขอบคุณเวบไซต์ "ดีคลับ "สำหรับการช่วยออกแบบทำกราฟฟิกโปสเตอร์ครับ
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
ขอบพระคุณน้า ๆ พี่ ๆ ที่เคารพทุกท่านครับ    miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ รัตตรา เต็มพลัง

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 1,698
 • มือถือ 21491911 59591911
 miiw ไหว้เยอะเกินไปแล้วอา....

"จงคิดว่า มีใคร ได้มองอยู่...เฝ้ามองดู ตัวเรา อย่างเฝ้าจ้อง
ทำสิ่งใด รู้ได้ สายตามอง...อย่างน้อยต้อง รู้ละอาย ในหมายทำ"

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
กล่องพัสดุมาถึงมือแล้วครับ ... ขอบคุณมากครับ


 miiw
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
อุปกรณ์กีฬาบางส่วนที่จะเอาไปบริจาคพรุ่งนี้ครับ


ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ สมาชิดทุกท่านที่ร่วมทำบุญกันครับ
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
กิจกรรมดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ... ขอบพระคุณทีมงานและสมาชิกจากหนังกะติ๊กคลับเป็นอย่างสูงครับ ภาพกิจกรรมสามารถเข้าไปชมได้ใน Link น่ะครับ ^ ^
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584290414920933.151847.100000199389203&type=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2013, 15:40:38 15:40 โดย aeouve »
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ Jessie Smartt

 • เด็กน้อย
 • *
 • กระทู้: 8

 


Facebook Comments