ผู้เขียน หัวข้อ: บอกข่าวเล่าบุญ...โครงการต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ปีที่ 4  (อ่าน 3575 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
โครงการต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ปีที่
/>ในโครงการลำโดมสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ / ๒๕๕๕
/>
/>
/>
/>หลักการและเหตุผล
/>เนื่องด้วยสภาพพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ในภาคอีสานประสบปัญหาเรื่องภัยหนาวเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาน้อยใหญ่มากมาย การตั้งถิ่นฐานบางแห่งอยู่บนที่สูงทำให้อากาศเย็นและหนาวในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปีที่บางหมู่บ้านในแถบเทือกเขาไม่ได้รับการบริการที่สะดวกสบายการเดินทางเข้ามาในตัวอำเภอหรือตัวเมืองจังหวัดยากลำบาก เครือข่ายรักษ์ลำโดมอำเภอเดชอุดม ร่วมกับ กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สถานีวิทยุลำโดมสัมพันธ์ เอ็ฟเอ็ม ๙๔.๐๐ เมกกะเฮิร์ต อ.เดชอุดม เห็นความสำคัญในการให้การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ประสบปัญหา จึงได้จัดทำโครงการ ต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ในพื้นที่เป้าหมายอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ที่สูงหน้าหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นและในถิ่นชุมชนที่ห่างไกลความเจริญการสัญจรไปมายากลำบากซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจน
/>
/>วัตถุประสงค์ของโครงการ
/>๑. เพื่อเป็นการให้ความอบอุ่นแก่เพื่อนพี่น้องและน้องนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ
/>๒. เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องพ้องเพื่อนและน้องนักเรียนในพื้นที่ที่ทำกิจกรรม
/>๓. เพื่อให้น้องๆในชุมชนได้รับโอกาสที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่
/>๔. เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
/>
/>ระยะเวลาดำเนินการ
/>วันเสาร์ ที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
/>
/>สถานที่ดำเนินการ
/>โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
/>โรงเรียนบ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
/>
/>เป้าหมายในการดำเนินการ
/>โรงเรียน นักเรียน และประชาชนในหมู่บ้าน
/>
/>หน่วยงานดำเนินงาน
/>กลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กลุ่มเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สถานีวิทยุลำโดมสัมพันธ์ FM ๙๔.๐๐ MHz. เครือข่ายรักษ์ลำโดมอำเภอเดชอุดม
/>
/>แผนการดำเนินงาน
/>- ประสานงานเป้าหมายเพื่อแจ้งโครงการให้ทราบและประชาสัมพันธ์
/>- ประสานงานหน่วยงานราชการ และกลุ่มบริษัท/ห้างร้าน/ประชาชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
/>- ประสานโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อรับทราบโครงการ
/>
/>กิจกรรม
/>- มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียนแบบเรียน วัสดุต่างๆ
/>- บริจาคเสื้อผ้ากันหนาวและเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของต่างๆที่ได้จากการบริจาค
/>- กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลและของขวัญ
/>- มอบทุนการศึกษาจำนวน โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท
/>
/>ผลคาดว่าที่จะได้รับ
/>๑. พี่น้องที่อยู่ในชุมชนรวมทั้งน้องๆเรียนได้รับสิ่งสนับสนุนที่ทางคณะดำเนินการ
/>๒. เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องพ้องเพื่อนและน้องนักเรียนในพื้นที่ที่ทำ กิจกรรม
/>๓. น้องๆในชุมชนได้รับโอกาสที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่
/>๔. ส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
/>
/>
/>ตารางกิจกรรม
/>โครงการต้านภัยหนาวแด่ชาวชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้น้อง ปีที่
/>ในโครงการลำโดมสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ / ๒๕๕๕
/>
/>วันเสาร์ ที่ มกราคม ๒๕๕๖
/>๐๗.๓๐ น. รวมตัวกันที่ร้านสเต็กเฮ้าส์ อ.เดชอุดม ออกเดินทางไปพื้นที่เป้าหมาย
/>๐๙.๓๐ น. เดินถึงทางไปพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร
/>๑๐.๐๐ น. พิธีมอบเครื่องกันหนาว เสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ
/>เล่นเกมส์ชิงรางวัลและของขวัญ
/>มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท
/>๑๑.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
/>๑๒.๓๐ น. รวมตัวกันเดินทางไป อ.ศรีเมืองใหม่
/>๑๔.๐๐ น. เดินถึงทางไปพื้นที่เป้าหมายโรงเรียนบ้านนาคอ ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่
/>๑๕.๐๐ น. พิธีมอบเครื่องกันหนาว เสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ
/>เล่นเกมส์ชิงรางวัลและของขวัญ
/>มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท
/>๑๖.๐๐ น. เดินทางขึ้นที่พักแรม ภูหลังสอง”
/>
/>
/>ติดต่อบริจาคได้ที่
/>: ร้านเสต็กเฮ้าส์ อ.เดชอุดม คุณวราภรณ์ จันทร์พราว ๐๘๓-๗๓๗๐๒๗๑
/>: สนามบัณฑิตาไดร์พวิ่งคลัฟ อ.เดชอุดม จ่าเอกสมเกียรติ จันทร์พราว ๐๘๒-๓๗๘๔๖๗๗
/>: ตรอ.ราเชนทร์ตรวจสภาพ สาขาเขมราฐ สาขาเดชอุดม ว่าที่ ร.อ.ธีรัตม์ คุ้มแถว ผจก.สาขา ๐๘๖-๔๖๐๓๘๑๔
/>: งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพร.เดชอุดม คุณอดิศักดิ์ บัวศรียอด นักวิชาการสาธารณสุข ๐๘๙-๘๔๔๔๒๗๐
/>: งานยุทธศาสตร์และหลักประกันสุขภาพ รพร.เดชอุดม คุณชัยพิพัฒน์ ซ้ายสุพรรณ ๐๘๓-๗๔๒๑๒๑๙
/>: งานยุทธศาสตร์และหลักประกันสุขภาพ รพร.เดชอุดม คุณยุทธนา โคตะระ นักวิชาการสาธารณสุข ๐๔๕-๓๖๑๑๓๓ต่อ ๒๒๕
/>: สถานีวิทยุลำโดมสัมพันธ์ FM 94.00 MHz. ต.บัวงาม อ.เดชอุดม คุณนิคม บัวดก หน.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนง.เทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม ๐๘๕-๔๑๔๑๓๑๖
/>: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม คุณหลิน และต้าร์ ๐๘๘-๕๗๒๖๒๘๗
/>: ร้านเหมียว เหมียว กับน้องเหมียว รพ.สต.บ้านม่วง อ.เดชอุดม ๐๘๙-๔๒๒๓๘๕๓
/>
/>
/>ผู้ประสานงาน นายอาทิตย์ ปรองดอง ๐๘๕-๐๑๖๒๐๐๑ และ ผมเอง  นายอดิศักดิ์  บัวศรียอด  (เอี่ยว) 0898444270
/>
/>
/>ขอเรียนเชิญพี่ เพื่อน สมาชิกร่วมทำบุญกันครับ  สามารถร่วมสมทบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน  หรือเครื่องนุ่งห่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้น่ะครับ  ;)
/>
/>ขอบคุณพี่ เพื่อน สมาชิก และ หนังกะติ๊กคลับ เป็นอย่างสูงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2012, 21:53:12 21:53 โดย แม็กซ์ ลูกขุนสรรค์ »
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ UDA.

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 2,887
 • เพศ: ชาย
"บอกไปตามอารมณ์ผมขี้เมื่อย....สมองเอื่อยเฉื่อยช้ามาแต่ต้น
/>ความจำเสื่อมเอื้อมครองสมองตน...ใยอย่าสนคนชอบเฉื่อยเมื่อยอารมณ์"

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 5,249
 • เพศ: ชาย
  • http://www.facebook.com/PanuMax
กระจายข่าวบอกบุญไปทั่วเฟซบุ๊คแล้วครับ
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 5,249
 • เพศ: ชาย
  • http://www.facebook.com/PanuMax
ขอบคุณเวบไซต์ "ดีคลับ "สำหรับการช่วยออกแบบทำกราฟฟิกโปสเตอร์ครับ
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
ขอบพระคุณน้า พี่ ที่เคารพทุกท่านครับ    miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw miiw
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ รัตตรา เต็มพลัง

 • นายอำเภอ
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 1,712
 • มือถือ 21491911 59591911
miiw ไหว้เยอะเกินไปแล้วอา....

/>"จงคิดว่า มีใคร ได้มองอยู่...เฝ้ามองดู ตัวเรา อย่างเฝ้าจ้อง
/>ทำสิ่งใด รู้ได้ สายตามอง...อย่างน้อยต้อง รู้ละอาย ในหมายทำ"

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
กล่องพัสดุมาถึงมือแล้วครับ ... ขอบคุณมากครับ
/>
/>

/> miiw
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
อุปกรณ์กีฬาบางส่วนที่จะเอาไปบริจาคพรุ่งนี้ครับ
/>
/>

/>ขอบคุณพี่ เพื่อน สมาชิดทุกท่านที่ร่วมทำบุญกันครับ
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ aeouve

 • คนกันเอง
 • จอมยุทธ
 • *****
 • กระทู้: 512
กิจกรรมดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ... ขอบพระคุณทีมงานและสมาชิกจากหนังกะติ๊กคลับเป็นอย่างสูงครับ ภาพกิจกรรมสามารถเข้าไปชมได้ใน Link น่ะครับ ^ ^
/>
/>

/>
/>

/>https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584290414920933.151847.100000199389203&type=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2013, 15:40:38 15:40 โดย aeouve »
"ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

ออฟไลน์ Jessie Smartt

 • เด็กน้อย
 • *
 • กระทู้: 8

 


Facebook Comments