ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเข้าป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานและนักวิชาการเงินและบ  (อ่าน 772 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

  • นายอำเภอ
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 5,249
  • เพศ: ชาย
    • http://www.facebook.com/PanuMax
รับสมัครบุคคลเข้าป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานและนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา (7-11 ต.ค.56)
/>
/>ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ   
/>   
/>ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานแรงงาน
/>อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
/>จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
/>ระดับการศึกษา : ปวส.
/>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
/>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
/>1.รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
/>2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
/>3.บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
/>4.สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
/>5.งานธุรการ และงานสารบรรณ
/>6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/>
/>ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
/>อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
/>ประเภท : บริหารทั่วไป
/>จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
/>ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
/>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
/>ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
/>ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานทางการเงินของหน่วยงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานงาน รวบรวม และติดตามข้อมูล การเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/>
/>เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556
/>
/>http://www.sheetram.com/upload/job_download/201309231379906460.pdf
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

 


Facebook Comments