ผู้เขียน หัวข้อ: กรมศิลปากร ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดก  (อ่าน 860 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

  • นายอำเภอ
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 5,249
  • เพศ: ชาย
    • http://www.facebook.com/PanuMax
กรมศิลปากร ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2556 รวม 8 ตำแหน่ง (2-25 ธ.ค.2556)
/>
/>ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
/>ธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
/>ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
/>ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) และ ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ ฉะนั้น
/>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
/>และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข
/>การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
/>
/>1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และ เงินเดือนที่จะได้รับ
/>1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
/>1.1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/>1.1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
/>1.1.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
/>1.1.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
/>1.1.5 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
/>1.1.6 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
/>1.1.7 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
/>1.1.8 ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ
/>http://www.sheetram.com/upload/job_download/201311191384819833.pdf
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

 


Facebook Comments