ผู้เขียน หัวข้อ: กรมศิลปากร ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดก  (อ่าน 845 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ แม็กซ์...แชมป์ว่าว

  • นายอำเภอ
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 5,249
  • เพศ: ชาย
    • http://www.facebook.com/PanuMax
 กรมศิลปากร ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2556 รวม 8 ตำแหน่ง (2-25 ธ.ค.2556)
 
ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) และ ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และ เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1.1.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
1.1.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
1.1.5 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
1.1.6 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1.1.7 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
1.1.8 ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ
http://www.sheetram.com/upload/job_download/201311191384819833.pdf
ใจเท่านั้นที่แลกใจได้...

 


Facebook Comments