หนังกะติ๊กคลับ

สัพเพเหระ => " กฎหมาย...รู้ไว้ได้ประโยชน์ " => ข้อความที่เริ่มโดย: แม็กซ์...แชมป์ว่าว ที่ ตุลาคม 11, 2012, 23:11:33 23:11

หัวข้อ: เปิดเพลงในร้านให้ลูกค้าฟัง ผิดหรือ?
เริ่มหัวข้อโดย: แม็กซ์...แชมป์ว่าว ที่ ตุลาคม 11, 2012, 23:11:33 23:11
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาที่ 10579/2551

โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31

ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไรให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์..."ความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงต้องเป็นการกระทำแก่งานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น"เพื่อหากำไร" เท่านั้น แต่ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องปรากฏแต่เพียงว่าจำเลยเปิดแผ่นเอ็มพีสามและซีดีเพลงให้ลูกค้าในร้านอาหารได้ร้องและฟังเพลงของผู้เสียหาย1 แผ่น "เพื่อประโยชน์ในทางการค้า"ขายอาหารและเครื่องดื่มของจำเลยแต่ไม่ปรากฏในคำฟ้องว่าจำเลยกระทำเพื่อหากำไรโดยตรงจากการที่ให้ลูกค้าได้ร้องและฟังเพลงโดยเรียกเก็บค่าตอบแทนจากลูกค้าในการเปิดเพลงดังกล่าวหรือเรียกเก็บรวมไปกับค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ ตามพ.ร.บ.จั้ดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 185ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา

ป.วิ.อ. ม. 185พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ม. 31พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ.2539 ม. 26

 

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ชื่อองค์คณะ

พรเพชร วิชิตชลชัย

พลรัตน์ ประทุมทาน

บุญรอด ตันประเสริฐ

ชื่อคู่ความ

โจทก์ - พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

จำเลย - นางอัญชลี บุญอุทิศ

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่

ตัดสิน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ

ค้าระหว่างประเทศกลาง - นายนทดล กิติกัมรา

http://ict.in.th/4169
หัวข้อ: Re: เปิดเพลงในร้านให้ลูกค้าฟัง ผิดหรือ?
เริ่มหัวข้อโดย: แม็กซ์...แชมป์ว่าว ที่ มีนาคม 18, 2015, 19:51:20 19:51
มีประเด็นเพิ่มเติม  http://goo.gl/ifaLvP
หัวข้อ: Re: เปิดเพลงในร้านให้ลูกค้าฟัง ผิดหรือ?
เริ่มหัวข้อโดย: รัตตรา เต็มพลัง ที่ มีนาคม 18, 2015, 19:58:25 19:58
 :A :A :A :A :A :A :A :A