ของเล่น-ของรัก > " อวดรูป-เล่นกล้อง "

เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดต่างๆ

<< < (2/4) > >>

อั๋น หงส์ซิ่ง(KOC):
 งานมรดกโลกบ้านเชียงปี 2551

วันที่ 5 - 7 กันยายน 2551
ณ บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง และสอด. กำหนดจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2551 ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่อารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียงสุดยิ่งใหญ่ 9 ขบวน การจัดนิทรรศการพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์มรดกไทย การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านไทพวน การจัดท่องเที่ยวออนซอนบ้านเชียง ขี่เกวียนชมเมือง การแข่งขันไถนานานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ร่วมรับประทานอาหารเย็นซุมพาแลงอีสาน การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกเมืองมรดกโลก และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 

กำหนดการจัดงาน
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551
07.09 น. - พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษชาวบ้านเชียงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณวัดโพธิ์ศรีใน (หลุมขุดค้น)
08.29 น. - พิธีบวงสรวง เจ้าปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
09.00 น. - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์มรดกโลก" ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP ถนนอาหารคนเดิน การแข่งขันกีฬายุวชน ชมการแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านไทพวน
13.00 น. - ชมขบวนแห่วัฒนธรรม รอบเมืองมรดกโลกบ้านเชียง
14.00 น. - การแสดงเหิรเวหาชุดการบินพารามอเตอร์ ไมโครไรท์ เครื่องบินเล็ก และการกระโดดร่ม
15.00 น. - การแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก
18.00 น. - งานชุมพาแลง พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และมหรสพสมโภชตลอดคืน

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551
09.30-12.30 น. - สัมมนาทางวิชาการ "มรดกโลกบ้านเชียง"
09.00-17.00 น. - ท่องเที่ยวชมเมือง "ออนซอนบ้านเชียง ขี่เกวียนชมเมือง" การแข่งขันกีฬายุวชน แข่งขันจักรยานเสือภูเขา การประกวดวาดภาพ การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงหมอลำกลอนย้อนยุค
20.30 น. - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลางและมหรสพสมโภชตลอดคืน

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551
09.00-17.00 น. - ประกวดเต้นแอโรบิคในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน การแข่งขันวิ่ง 30 สู่สุขภาพ การแข่งขันกีฬา ประกวดวาดภาพ การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงวิถีชีวิตไทพวน การแสดงหมอลำกลอนย้อนยุค
20.30 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพสมโภชตลอดคืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7

อั๋น หงส์ซิ่ง(KOC):
งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง

งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 17 - 23 กันยายน 2551

กิจกรรม
ประกวดกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
การแข่งขันกวนกระยาสารท
กวนข้าวทิพย์
การจัดนิทรรศการ
การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
การแสดงมรสพ

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0 5570 5007
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0 5571 4029
 

ramsjai:
 <L:< <L:< <L:<

ปาร์คจีพงษ์...:
..ขอบคุณครับ.คุณน้องอั๋นหงส์.... <L:<

นายสิงห์กลิ้ง:
ไม่มีรูปสักนิดหรือครับ  :WW

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version